Vagyonkezelés

  • Költségvetés készítés, költséggazdálkodás, költségkontrolling, OPEX és CAPEX tervezés
  • Szerződési állomány kialakítása, szerződések naprakészen tartása, időszakos árfelülvizsgálat, beszerzési folyamatok kezelése
  • Dokumentum nyilvántartások vezetése, archiválás és irattározás az üzemeltetéssel összefüggő valamennyi dokumentumot vonatkozásában
  • Belső szabályzatok elkészítése a tulajdonos, a bérlő és az üzemeltető közötti együttműködéshez
  • Teljes műszaki dokumentáció kezelése
  • Költöztetés: a bérlők/használók kiköltözése, a terület átalakítása, gondozása megüresedés, funkcióváltás esetén
  • Folyamatos kapcsolattartás a tulajdonossal és a bérlőkkel